Speaker: Wethouder Pennings

Speaker: Wethouder Pennings

Speaker: Wethouder Pennings

Tussen 16:00 en 17:00 zullen er verschillende sprekers op het plein podium komen die vragen zullen beantwoorden over verschillende onderwerpen. Wethouder Pennings is wethouder Ruimtelijke Ordening. Hij is onder meer belast met grondexploitatie, vastgoed en volkshuisvesting. Hij is eerste locoburgemeester. De heer Pennings is architect.